Środki z algorytmu 2017

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska podjęła uchwałę w sprawie podziału środków finansowych w ramach algorytmu 2017. Zadania zostały wybrane spośród nadesłanych do Rady Osiedla wniosków. Zadania skierowane do realizacji w przyszłym roku to:

 

Wnioski do algorytmu 2017

 

Osiedle Teofilów

 

Instytucja Zadanie Przekazane środki (zł)
SP 48 (ul. Rydzowa 15) Modernizacja wejścia głównego do placówki 17 000
Przedszkole Miejskie 128 (ul. Harcerzy Zatorowców 2) Remont tarasu 26 485
Przedszkole Miejskie 120 (ul. Aleksandrowska 20a) Wymiana ogrodzenia (280m2 siatki, 92 słupki, podmurówka) 30 000
SP nr 182 (ul. Łanowa 14) Pracownia komputerowa 24 550
BOK Lutnia (ul. Łanowa 14) Wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami 25 000
Publiczne Gimnazjum nr 13 (ul. Wici 16) Wymiana trojga drzwi wewnętrznych 13 800
Przedszkole Miejskie nr 30 (ul. Rydzowa 19) Sfinansowanie części placu zabaw w ogródku przedszkolnym 20 000
Przedszkole Miejskie nr 48 (ul. Rydzowa 29) Wymiana pozostałych okien i drzwi 25 000

Osiedle Wielkopolska

 

Żłobek nr 4 (ul. Inowrocławska 5a) Naprawa parkietów 10 000
Przedszkole Miejskie 140 (ul. Pułaskiego 12) Wymiana stolarki wewnętrznej 8 000
Z.S. Rzemiosła (ul. Żubardzka 2) Dofinansowanie remontu podłoża i wymiana wykładziny w 4 salach, remont czytelni i jednej sali lekcyjnej 22 917
SP nr 56 (ul. Turoszowska 10) Remont korytarzy na parterze 11 500
BOK Na Żubardzkiej (ul. Żubardzka 3) Remont i modernizacja pomieszczeń 7 917
BOK Na Żubardzkiej (ul. Żubardzka 3) Wymiana okien 18 500

Remont chodnika przy Uniejowskiej 4 i 4a 15 000


 

272 752 zł