Skład Rady Osiedla
Przewodniczący Karolina Krajda
Z-ca przewodniczącego Marcin Otto
Sekretarz Ismena Lechowska
Skarbnik Mariusz Bratos
Agnieszka Baranowska
Jerzy Wincenty Domagalski
Andrzej Gołyński
Zdzisław Jędrzejczak
Sylwia Kolczyńska
Tomasz Kucharski
Ismena Lechowska
Magdalena Netzel
Andrzej Puchowski
Marianna Szczepaniak
Sebastian Szymański
Krystyna Wilczyńska