Konkurs Inwestycyjny 2015

Zadanie inwestycyjne może być realizowane na terenach i w obiektach stanowiących mienie Miasta nie obciążone na rzecz osób trzecich. Koszty realizacji zgłoszonego do konkursu zadania inwestycyjnego (wraz z dokumentacją projektową, jeśli jej brakuje) nie mogą być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 1.000.000 zł. Jednostka pomocnicza może zgłosić do konkursu, samodzielnie bądź wspólnie z innymi jednostkami, nie więcej niż dwa zadania. Więcej o konkursie inwestycyjnym, znajdziesz tutaj.

 

Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska złożyła w ramach konkursu Inwestycyjnego dwa wnioski:

1. Rewitalizacja Parku im. Stefana Zeromskiego Etap II. Budowa oświetlenia i stawu w centralnej części

2. Centrum Rekreacji dla mieszkańców Osiedla Wielkopolska

 

Projekt dokończenia rewitalizacji Parku Żeromskiego dostał w konkursie inwestycyjnym wystarczającą liczbę punktów i zostanie zrealizowany już w przyszłym roku.

 

Wyniki konkursu: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=40759