Zarząd

Skład Zarządu Osiedla:

Przewodniczący Sebastian Krajda
Z-ca przewodniczącego Justyna Wentland
Monika Bajzert
Natalia Bartosik
Mateusz Piasecki
Ewa Majchrzak (spoza rady)